സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി

സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി

Saturday, May 28, 2005

എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി?

എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്‌?

7 Comments:

At 1:03 AM, Anonymous Anonymous said...

വിശദമായി നേരം വെളുത്തിട്ടു പറയാം

 
At 2:10 AM, Anonymous Sunil said...

Sarikkum vazhikkunn~ kaLanju kiTTiyathaa...aarOTum paRayaruthE..

 
At 2:53 AM, Blogger .::Anil അനില്‍::. said...

you are really smart (your blog tells me so)

 
At 7:11 AM, Blogger gee vee said...

മാര്‍ക്ക്‌ കൂട്ടിക്കിട്ടുവാന്‍
മാള്‍ട്ട്‌ വിസ്ക്കി കൊടുത്തു ഞാന്‍
മാര്‍ക്കു കണ്ടിട്ടച്ഛനെനിയ്ക്കൊരു
സ്മാര്‍ട്ട്‌ വാങ്ങിത്തന്നൂ അങ്ങിനെ
സ്മാര്‍ട്ട്‌ കിട്ടീ എനിയ്ക്കന്നു

 
At 8:46 AM, Anonymous Sunil said...

ha!ha!ha! appOL 'smaaL' vangikkoTutthu allE?

 
At 4:55 PM, Blogger .::Anil അനില്‍::. said...


href="http://www.oommenchandy.org/php/showContent.php?linkid=4">എങ്ങനെ
സ്മാര്‍ട്ട് കിട്ടി?"

 
At 5:03 AM, Blogger mauriceclinton7385 said...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com

 

Post a Comment

<< Home